ACTUALITAT | NOTÍCIES | VIU ELS BARRIS | ASSOCIACIONS I PROJECTES | TRANSPARÈNCIA

El naixement de les Associacions de Veïns «AV» a Catalunya, l’any 1968, coincideix amb el desenvolupament a Europa Occidental i Nord-Amèrica dels anomenats «nous moviments socials». L’objectiu prioritari del moviment veïnal fou aconseguir que tots els ciutadans prenguessin consciència de ser-ho i actuessin com a tals.

Ginebra 40,  08003 Barcelona | Telèfon 93.268.77.88 | Fax 93.268.75.33 | © Copyright 2016. FAVIBC