(NOU) Convocatòria de subvencions de l’any 2015, per al finançament de projectes i actuacions d’entitats i associacions veïnals dels barris d’habitatges administrats o gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. A partir del 2 d’abril de 2015. Data límit de presentació de la sol·licitud: 2 de maig de 2015.

(NOU) Convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a entitats en l'exercici 2015

DISPOSICIONS DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA ORDRE BSF/44/2015, de 9 de març, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria ordinària de subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a entitats (Bases)

DISPOSICIONS DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA RESOLUCIÓ BSF/557/2015, de 24 de març, per la qual s'obre la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a entitats en l'exercici 2015 (Convocatòria)

Ginebra 40,  08003 Barcelona | Telèfon 93.268.77.88 | Fax 93.268.75.33 | © Copyright 2014. FAVIBC