LA FAVIBC | PERSONES i ASSOCIACIONS | VIU ELS BARRIS

La FAVIBC, Federació d'Associacions de Veïns d'Habitatge Social de Catalunya, va ser constituïda l'any 1989, sent la Coordinadora de Barrios de la Obra Sindical del Hogar el seu antecedent directe. Amb més de 100 Associacions de Veïns federades per tot el territori català, 30 anys d'història, participació, moviment associatiu i lluita veïnal, tres dècades que li han permès consolidar-se com a una entitat de referència en el món veïnal dels primers parcs d'habitatge públic català. La FAVIBC impulsa accions per a la millora de l'habitatge, l'habitabilitat i la qualitat de vida dels barris de patrimoni públic, i gestiona projectes socioeducatius dirigits a combatre l'exclusió social als barris, a la creació de xarxes comunitàries i al foment de l'associacionisme. Aquests programes socials es treballen i s'assoleixen des de la reivindicació i negociació amb l'Administració Pública així com l'assumpció de la corresponsabilitat social, assolida mitjançant l'impuls d'iniciatives que permetin treballar sobre les prioritats i necessitats de cada territori.