QUI SOM | L'ENTITAT | FINALITAT | ORGANITZACIÓ | PARTICIPACIÓ: FORMAR PART | INICI

FINALITAT

Les finalitats de la Federació d'Associacions de Veïns d'Habitatge Social de Catalunya (FAVIBC), són bàsicament:

  • Assumir la representació i agrupar a totes les ASSOCIACIONS DE VEÏNS D'HABITATGE SOCIAL que desenvolupin activitats en l'àmbit d'actuació de la federació, que estiguin legalment constituïdes, adoptant les resolucions que per la seva importància afectin els interessos d’aquestes, individualment o col·lectivament.
  • Promoure, crear fundacions i cooperatives de tot tipus que fomentin el desenvolupament del teixit associatiu.
  • Fomentar la construcció d'habitatges socials, de centres de formació professional, d'escoles de formació, de residències per a la tercera edat, etc.
  • Promoure i col·laborar en la realització d'obres d'interès públic dins del terme i demarcació dels presents Estatuts.
  • Dirigir-se als poders públics sol·licitant la construcció i el muntatge de tots quants equipaments i serveis siguin necessaris per a la millora i benestar dels seus associats i de la societat general.
  • Col·laborar amb els diferents municipis per desenvolupar i millorar el nivell de vida i benestar d’aquests.
  • Assessorar i auxiliar a les Associacions i persones que tinguin o fixin la seva residència en l'àmbit d'actuació de la federació en qüestions relatives a la formació, investigació i aplicació de noves tecnologies.
  • Representar als seus associats en aquelles matèries d'interès comú en relació amb les finalitats d'aquesta Federació.
  • I en general, servir per canalitzar les inquietuds de les Associacions de Veïns que componen aquesta Federació, per aconseguir el ben i millora de la qualitat de vida, tant de l'individu com del col·lectiu dins de la seva demarcació, estudiant, recolzant i participant en activitats que generin ocupació, autoocupació i millora del mercat de treball i la formació professional, mitjançant la difusió i gestió de programes que desenvolupin activitats econòmiques, socials, tècniques, administratives i legals de promoció i foment de la formació professional i ocupacional, l'orientació i l'ocupació laboral i l'autoocupació, així com la reinserció al mercat de treball dels associats i dels seus membres afiliats.
  • Realitzar així mateix qualsevol de les funcions o activitats en unió i/o cooperació amb tota classe d'organismes, associacions, entitats, particulars, institucions i federacions.

DESCARREGA LA CARTA DE SERVEIS

 

 

FORMULARI DE SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ PDF | DOC

DESCARREGA LES QUOTES DELS SOCIS 2017-2018

CARTA DE SERVEIS DE LA FEDERACIÓ

 

ACTA ASSEMBLEA GENERAL 2019

MEMORIA 2018 | PLA D'ACTUACIÓ 2019

COMPTES 2018

________________________________

ACTA ASSEMBLEA GENERAL 2018

MEMORIA 2017 i PLA D'ACTUACIÓ 2018

COMPTES 2017

________________________________

ACTA ASSEMBLEA GENERAL 2017

MEMORIA 2016 i PLA D'ACTUACIÓ 2017

COMPTES 2016

________________________________

ACTA ASSEMBLEA GENERAL 2016

MEMÒRIA 2015 i PLA D'ACTUACIÓ 2016

COMPTES 2015